Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatste bijgewerkt op 02-05-2019

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van DROOM! Beuningen BV aan. DROOM! Beuningen BV is statutair gevestigd aan de Schoenaker 10 (6641 SZ) te Beuningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 638 46 527.

In onze privacyverklaring maken we duidelijk welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we deze verwerken. Deze informatie is van toepassing op het gebruik van onze website www.bijdroombeuningen.nl en verder contact bij een overeenkomst of samenwerking.

Bij vragen of verzoeken betreffende persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via of 024 677 9061. Wij zijn niet verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen, maar voor specifieke vragen over privacy en het gebruik van cookies kun je vragen naar de bedrijfsleider.

1. Waarom we gegevens verwerken

DROOM! Beuningen BV is een dienstverlenend bedrijf. We verwerken persoonsgegevens om onze diensten uit te kunnen voeren en contact te kunnen onderhouden met klanten, partners, websitebezoekers, werknemers en sollicitanten. Ook analyseren we het gedrag van websitebezoekers om onze website te verbeteren. Hieronder volgen alle doeleinden van onze gegevensverwerking:

 • Voor het onderhouden van contact via mail en/of telefoon;
 • Voor het leveren van diensten en het beheren van onze producten;
 • Voor het afhandelen van betalingen en salarissen;
 • Voor het leveren van fysieke producten, zoals drukwerk of post;
 • Voor het informeren over nieuwe diensten of wijzigingen binnen een dienst;
 • Voor het verwerken van sollicitaties;
 • Voor het personaliseren en afstemmen van nieuwsbrieven en andere e-mails;
 • Voor het analyseren van gedrag op onze website om de website te verbeteren;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte;
 • Voor het naleven van onze algemene voorwaarden en waar mogelijk verbeteren.

1.1 Contactformulieren

Op onze website bevinden zich drie soorten contactformulieren:

 • Een algemeen contactformulier waarmee bezoekers vragen of opmerkingen kunnen versturen.
 • Een aanvraagformulier waarmee bezoekers een aanvraag kunnen doen.
 • Een terugbelverzoek waarmee bezoekers een verzoek tot terugbellen in kunnen dienen.

De persoonsgegevens die we verplicht vragen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van het doel van de verwerking en worden alleen gebruikt om dit doel te bereiken. Als aanvulling kunnen vrijwillig meer gegevens worden verstrekt.

De ingevulde gegevens worden verwerkt via de tool Gravityforms en opgeslagen in de database van de website, gehost bij Steal IT. De ingevulde contactformulieren worden ook via de mail doorgestuurd naar het algemene mailadres van DROOM! Beuningen die ingaat op de ingestuurde vraag, aanvraag of verzoek.

1.2 Google Analytics

Bijdroombeuningen.nl maakt gebruik van Google-Analytics en heeft de volgende maatregelen genomen betreffende de bescherming van persoonsgegevens:

 • Gegevens delen met Google is uitgeschakeld;
 • Advertentiefuncties & Gebruikersanalyse is uitgeschakeld;
 • Remarketing & Rapportagesfuncties voor advertenties is uitgeschakeld;
 • Wij hebben een geaccepteerde verwerkersovereenkomst afgesloten met Google op 02-05-2019;

1.3 Leadinfo

DROOM! Beuningen BV gebruikt de software van Leadinfo om websitebezoekers een betere en gepersonaliseerde ervaring op haar site te bieden. De tool maakt een profiel aan waarmee er een interactie met de website van DROOM! Beuningen tot stand komt. De analytische gegevens van jouw websitebezoek worden verrijkt met de data uit jouw profiel. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet geregistreerd.

Het profiel is uniek voor DROOM! Beuningen BV. Om de privacy te waarborgen wordt dit profiel nooit met derden gedeeld en is dit enkel beschikbaar voor DROOM! Beuningen BV.

Indien je niet meer wil dat een Leadinfo gebruiker jou kan zien kan je via deze link je bedrijfsnaam blokkeren.

2. Gegevens die wij verwerken

Afhankelijk van de mate waarin je gebruik maakt van onze diensten en welke gegevens je zelf aan ons verstrekt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Geanonimiseerde gegevens over je activiteiten op onze website, bijvoorbeeld:
  – Welke pagina’s worden bezocht
  – Op welke knoppen wordt geklikt
  – Hoe lang een pagina wordt bekeken
 • Overige persoonsgegevens die je bewust aan ons verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch, in correspondentie of in een formulier op onze website of via een externe website (bv. LinkedIn)

Afhankelijk van het doel van de verwerking, bewaren we je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Uitzondering hierop zijn de gegevens die we wettelijk moeten bewaren. De toegang tot persoonsgegevens wordt bovendien beperkt tot de noodzakelijke personen.

3. Bescherming persoonsgegevens

Wij verkopen geen gegevens aan derden. We verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derde partijen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van gegevens aan onze hostingpartner.

Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht. Zo zorgen we voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ongeacht de overeenkomst blijft DROOM! Beuningen BV echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

 • Functionele/essentiële cookies. Deze gebruiken we om de website goed te laten werken, zoals het onthouden van jouw voorkeursinstellingen.
 • Analytische cookies. Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. We maken hiervoor gebruik van Google Analytics. De gegevens die we hiermee verzamelen worden geanonimiseerd en bewust niet gedeeld met Google.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verkrijgen of te verwijderen. Wil je gebruik maken van dit recht dan kun je een verzoek sturen naar . Om er zeker van te zijn dat dit verzoek van jou is, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van je privacy kun je de pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart maken. We zullen je verzoek zo snel mogelijk verwerken, uiterlijk binnen vier weken.

6. Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of je aanwijzingen hebt van misbruik, bel dan 024 677 9061 of neem contact op via .

7. Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd op basis van interne veranderingen of nieuwe wetgevingen.

Terug naar boven