header-letters-droom-bar

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen als horecabedrijf

DROOM! Beuningen is een echt horecabedrijf. Het leveren van service en een mooi product is ons uitgangspunt. Tegelijkertijd hechten we sterk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO is gericht op een duurzame bedrijfsvoering. Bij elke bedrijfsbeslissing maken we een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houden we rekening met de belangen van onze stakeholders. Dat zijn zowel onze medewerkers en gasten als omwonenden, leveranciers, investeerders en de maatschappij in algemene zin.

Wat we bij DROOM! Beuningen concreet aan MVO doen? We zorgen ervoor dat we onze producten zoveel mogelijk lokaal betrekken. Hiermee houden we de CO2-uitstoot zo laag mogelijk (en smaken onze gerechten nóg beter).

Maar onze grootste inspanning op het gebied van MVO zit ‘m in de manier waarop wij mensen kansen geven.

Ondersteunen van kwaliteiten van onze medewerkers

DROOM! Beuningen besteedt extra aandacht aan coaching en ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen mensen zijn met bijvoorbeeld ADHD, een verstandelijke beperking of autisme. Via coaching kunnen zij mogelijk doorgroeien naar een andere functie binnen of buiten DROOM! en zich ook op persoonlijk vlak verder ontwikkelen.

De Participatiewet
Een aantal medewerkers van DROOM! Beuningen valt onder de Participatiewet. Dit zijn mensen die langdurig niet hebben deelgenomen aan het arbeidsproces. In plaats van hen omzichtig makkelijke klusjes te geven, kijken we naar hun kwaliteiten en laten we hen volwaardig meedraaien. Binnen een stabiele structuur, met een duidelijke taakafbakening. En met perspectief op een reguliere baan. Dit draagt bij aan een goed gevoel. Van henzelf en van onze gasten.

Het motto van de DROOM !vestigingen, dus ook dat van DROOM! Beuningen, is ‘Haal het beste uit jezelf.’ Dit heeft betrekking op onze gasten, die in een inspirerende omgeving optimaal kunnen flexwerken en vergaderen. Maar het geldt net zo goed voor onze medewerkers. Hen willen we een echte droombaan kunnen bieden.

Wanneer kom jij kennismaken met de warme zakelijkheid van DROOM! Beuningen?

Terug naar boven